Kurekebisha KILOMITA za gari

Fata au utafata maelekezo ya kwenye hii video ili uweze kutumisa vizuri! Uchawi ni kwamba unaoneshwa EEPROM a.k.a chip/ic alafu unasoma hizo data, kisha unaingiza kwa hii software na kupewa namana ya kubadili hizo kilomita unazotaka🤷‍♂️